Prawnik ds. błędów w sztuce lekarskiej w stanie Illinois: zrozumienie błędów farmaceutycznych

Farmaceuci są winni konsumentom obowiązek opieki. Mają obowiązek dokładnego i bezpiecznego wypełniania recept oraz wydawania leków. Konsumenci ufają swoim lekarzom i farmaceutom, jeśli chodzi o ich leki i ogólne samopoczucie. Jeśli farmaceuta dopuści się niedbalstwa w Illinois i pacjent dozna obrażeń z tego powodu, farmaceuta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody.

Kancelaria Marker & Crannell, nasz prawnik zajmujący się błędami w sztuce lekarskiej w Naperville, reprezentuje pacjentów, którzy odnieśli obrażenia w wyniku błędów farmaceutycznych i pomaga im uzyskać sprawiedliwe i sprawiedliwe odszkodowanie za wszystkie poniesione straty. Jeśli ty lub ktoś bliski został ranny, skontaktuj się z naszym biurem już dziś pod numerem 630-995-9995, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach prawnych.

Co to jest błąd farmaceutyczny lub medyczny?

Błąd farmaceutyczny lub lekarski to niepowodzenie w procesie leczenia z udziałem leku terapeutycznego, które powoduje lub może wyrządzić szkodę pacjentowi. 

Termin ten obejmuje błędy popełniane podczas produkcji, przepisywania, wydawania, podawania i monitorowania leku. Błędy farmaceutyczne mogą wystąpić w dowolnym momencie procesu leczenia, w tym podczas wstępnego badania problemu medycznego i leczenia zapobiegawczego. 

Każda osoba zaangażowana w te procesy może popełnić błąd w leczeniu, w tym: 

 • Producenci leków
 • Lekarze
 • pielęgniarki
 • Farmaceuci
 • Opiekunowie 

Przyczyny błędów farmaceutycznych w Illinois

Błędy farmaceutyczne mogą wystąpić na każdym etapie procesu, od produkcji i etykietowania leku po przepisywanie i wydawanie pacjentowi leków. 

Do typowych błędów lekarskich należą:

 • Przepisywanie, wydawanie lub podawanie niewłaściwej dawki (jest to jeden z najczęstszych błędów farmaceutycznych)
 • Brak ostrzeżenia pacjenta o ryzyku związanym z lekiem
 • Przepisanie niewłaściwego leku
 • Błędy przy wydawaniu leków, na przykład, wydanie przeterminowanego leku
 • Niezauważenie reakcji alergicznej pacjenta na lek
 • Błędne oznakowanie leków

 Błędy te często występują w wyniku:

 • Nieprawidłowa diagnoza
 • Złe praktyki kontroli leków
 • Niewystarczające wykształcenie lekarzy
 • Brak wiedzy (zarówno po stronie lekarza, jak i pacjenta)
 • Problemy z urządzeniami do narkotyków
 • Nieczytelne pismo odręczne
 • Distractions 
 • Słaba komunikacja, która prowadzi do nieporozumień co do właściwego leku lub dawki
 • Niedostępność informacji o pacjencie

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych błędów, lekarze zwykle stosują zestaw najlepszych praktyk i zabezpieczeń dotyczących przepisywania i wydawania leków. Jednak nadal mogą się zdarzyć błędy.

Jakie rodzaje urazów wiążą się z błędami farmaceutycznymi?

Niektóre błędy farmaceutyczne nie szkodzą pacjentowi, zwłaszcza gdy błąd zostanie wykryty na wczesnym etapie. Jednak skutki działań niepożądanych związanych z lekami – w przypadku których lek szkodzi pacjentowi – mają szeroki zakres i mogą obejmować:

 • Drobne działania niepożądane, takie jak przejściowa wysypka lub łagodny dyskomfort
 • Wady wrodzone w przypadku błędów farmaceutycznych u pacjentek w ciąży
 • Niepełnosprawność, zarówno tymczasowa, jak i trwała
 • Hospitalizacja 

Niektóre błędy w leczeniu mogą znacząco wpłynąć na zdrowie pacjenta, powodując objawy lub skutki uboczne utrzymujące się przez lata. W najpoważniejszych przypadkach błąd farmaceutyczny może zakończyć się śmiercią. W takim przypadku rodzina zmarłego może rozważyć złożenie pozwu o spowodowanie śmierci. 

Czy mogę pozwać i uzyskać odszkodowanie za błąd farmaceutyczny w Illinois?

Jeśli doznałeś obrażeń z powodu błędu farmaceutycznego, możesz rozważyć złożenie pozwu o błąd w sztuce lekarskiej. 

Sprawy o błąd w sztuce lekarskiej

Rodzaj prawa dotyczącego obrażeń ciała, błąd w sztuce lekarskiej, ma zastosowanie, gdy standard opieki świadczonej przez lekarza spada poniżej oczekiwanego poziomu i rani pacjenta. 

Lekarze, w tym lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, mają obowiązek opieki nad pacjentami. Jeśli naruszą ten obowiązek, popełniając błąd lekarski, który wyrządzi szkodę pacjentowi, mogą ponosić odpowiedzialność za wynikające z tego obrażenia pacjenta. 

Aby odnieść sukces w roszczeniu dotyczącym obrażeń ciała związanych z błędem lekarskim, zazwyczaj błędowi można było zapobiec — innymi słowy, nie była to tylko niepożądana reakcja na lek. Musi to być również rzeczywista i bezpośrednia przyczyna powstałej szkody.

Odszkodowanie

Możesz być w stanie odzyskać zarówno straty ekonomiczne, jak i nieekonomiczne za obrażenia wynikające z błędu lekarskiego poprzez roszczenie z tytułu obrażeń ciała.

Szkody gospodarcze są możliwe do zweryfikowania straty pieniężne, takie jak:

 • Przeszłe i przyszłe wydatki medyczne
 • Utracone płace
 • Zapłata za utratę wartości lub zniekształcenie

Szkody nieekonomiczne obejmować ból i cierpienie, niepokój emocjonalny, udrękę psychiczną i utratę konsorcjum (tj., utrata bliskości fizycznej). 

Wysokość odszkodowania przyznanego w procesie o błąd w sztuce lekarskiej polegający na błędzie farmaceutycznym zależy od specyfiki danej sprawy. Należy również zauważyć, że niektóre jurysdykcje nakładają ograniczenia na odszkodowania w przypadkach błędów w sztuce lekarskiej. 

Jak może pomóc prawnik zajmujący się błędami w sztuce lekarskiej w Naperville

Sprawy sądowe dotyczące błędów w sztuce lekarskiej mogą być skomplikowane, a zasady proceduralne różnią się w poszczególnych stanach. Jeśli zostałeś ranny w wyniku błędu farmaceutycznego, powinieneś porozmawiać z prawnikiem zajmującym się błędami w sztuce lekarskiej. 

Mogą przejrzeć fakty dotyczące Twojej sprawy i wyjaśnić proces, który należy wykonać, a także Twoje perspektywy sukcesu. Mogą również pomóc Ci przygotować jak najmocniejszą sprawę, aby zapewnić Ci maksymalne odszkodowanie, do którego jesteś uprawniony. 

Skontaktuj się z prawnikiem ds. błędów medycznych w Naperville już dziś 

Błędy w lekach mogą spowodować znaczne szkody. Uzyskaj reprezentację, na którą zasługujesz, i skontaktuj się z naszym biurem już dziś, wypełniając formularz formularz online lub dzwoniąc pod numer 630-995-9995. Umówimy się na bezpłatną konsultację, podczas której omówimy Twoją sprawę i przedstawimy możliwe rozwiązania prawne.

MOŻLIWE KONSULTACJE OSOBISTE, ZOOM LUB TELEFONICZNE

Porozmawiaj z prawnikiem już dziś!

Skontaktuj się z [ME/US] już dziś

[NAZWA KANCELARII PRAWNEJ] zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych [OBSZAR PRAKTYKI] w [MIASTO/STAN]. [[I/MY] OFERUJEMY BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ] i [JA/MY] chętnie omówimy z Tobą Twoją sprawę w dogodnym dla Ciebie czasie. Skontaktuj się z [ME/US] już dziś, aby umówić się na spotkanie.

Kancelaria prawna ds. obrażeń w Naperville

ul.Suman 55
Suite 525
Naperville, IL 60563

Telefon: 630-995-9995
Faks: 630-755-4658