Prawnik ds. odpowiedzialności za produkty w stanie Illinois: Zrozumienie wad marketingowych i etykietowania

Oprócz tworzenia bezpiecznych produktów poprzez efektywne procesy projektowania i produkcji w Illinois, producenci produktów są odpowiedzialni za ostrzeganie konsumentów o wszelkich potencjalnych zagrożeniach związanych z ich produktami. Wada marketingowa lub w etykiecie występuje, gdy produkt jest dostarczany bez odpowiednich ostrzeżeń dotyczących jego bezpiecznego stosowania. Niektóre typowe kategorie przypadków wad marketingowych obejmują brak ostrzeżenia, nieodpowiednie instrukcje użytkowania i wprowadzające w błąd reklamy.

Jeśli uważasz, że do wypadku przyczyniła się wada etykiety, potrzebujesz reprezentacji firmy Marker & Cranell. Złożyliśmy i pomyślnie wygraliśmy pozwy o wady marketingowe w Naperville i możemy Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 630-995-9995 lub wypełnij nasz formularz kontaktowy online, aby umówić się na bezpłatną konsultację.

Co stanowi wadę marketingową lub etykietową w stanie Illinois?

W Naperville, podobnie jak w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych, firmy produkujące produkty mają obowiązek ostrzegać konsumentów, gdy ich produkty mogą stanowić zagrożenie. Brak ostrzeżenia jest zasadą w przypadkach odpowiedzialności za produkt, która może prowadzić do odpowiedzialności, gdy produkt nie jest odpowiednio sprzedawany lub oznakowany. 

Firmy są zobowiązane przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich do testowania swoich produktów pod kątem możliwych zagrożeń. Wszelkie wykryte zagrożenia muszą być wymienione na etykiecie ostrzegawczej lub w instrukcji użytkowania produktu. Ponadto firmy muszą ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem produktu. 

Dwa z najbardziej znanych przypadków braku ostrzeżeń w Stanach Zjednoczonych dotyczyły przemysłu tytoniowego i firm azbestowych. Producenci obu produktów wiedzieli o szkodliwości (w szczególności o ryzyku raka) swoich produktów, ale nie ostrzegali konsumentów przez lata, a nawet dziesięciolecia. Dokumenty i zeznania dowiodły w obu przypadkach, że firmy wiedziały o szkodliwości swoich produktów i starały się to ukryć. Stracili dużo czasu, a konsumenci wygrali (chociaż „wygrana” nie jest właściwym słowem, gdy weźmie się pod uwagę setki tysięcy osób, które cierpiały – i nadal cierpią – na raka i inne powiązane problemy zdrowotne). Teraz wymagane są etykiety ostrzegawcze ze względu na ich właściwości rakotwórcze. 

Udowodnienie wady marketingowej w stanie Illinois

To, czego potrzeba, aby udowodnić wadę fabryczną, będzie się różnić w zależności od przypadku. Jest jednak kilka ważnych rzeczy, które ofiary obrażeń muszą być w stanie wykazać w większości przypadków wad marketingowych.

Przewidywalność ryzyka

Ryzyko uszkodzenia produktu może wynikać z jego zamierzonego użycia lub nawet z zastosowań, których producent nie zastosował. Jednak ryzyko musi być przewidywalne dla producenta w momencie sprzedaży produktu. Jeśli powód nie może udowodnić, że nie używał produktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub przynajmniej w sposób, który producent powinien był przewidzieć, że konsumenci będą go używać, może nie być w stanie domagać się odszkodowania za urazy. 

Brak ostrzeżenia

Po ustaleniu, że używał produktu w odpowiedni sposób, powód musi być w stanie ustalić, że opakowanie produktu nie zawiera ostrzeżenia o stanie, który czyni produkt niebezpiecznym, lub przynajmniej, że ostrzeżenie było niewystarczające. Muszą również wykazać, że brak ostrzeżenia istniał, zanim produkt opuścił kontrolę producenta – jeśli konsument sam oderwie etykietę ostrzegawczą, nie może pociągnąć producenta do odpowiedzialności za późniejsze obrażenia. 

Związek między kontuzją a brakiem ostrzeżenia

Wreszcie ofiara urazu musi być w stanie wykazać związek między urazem a brakiem ostrzeżenia. Innymi słowy, to musiał być brak ostrzeżenia o jakimś niebezpiecznym stanie, który ostatecznie spowodował ich obrażenia.

Obrona Roszczenia z tytułu wad marketingowych w Illinois

I odwrotnie, niektóre z częściej stosowanych sposobów obrony przed roszczeniami z tytułu wad marketingowych obejmują twierdzenie o braku przewidywalności oraz o tym, że dostarczone ostrzeżenia były odpowiednie. Twierdzenie o braku przewidywalności prawdopodobnie będzie zawierało argument, że użytkownik produktu używał go w sposób, którego producent nie mógł przewidzieć, że ktoś go użyje. Mogą również argumentować, że dostarczone przez nich etykiety powinny być odpowiednim ostrzeżeniem przed istniejącym ryzykiem.

Dlaczego warto zatrudnić adwokata ds. odpowiedzialności za produkt w przypadku roszczenia dotyczącego wady marketingowej w stanie Illinois?

Zatrudnienie odpowiedniego adwokata ds. odpowiedzialności za produkt do obsługi Twojej sprawy może być najważniejszą decyzją, jaką podejmiesz w życiu swojego roszczenia. Nasz prawnik ds. odpowiedzialności za produkt:

  • Określ podstawę roszczenia
  • Zbuduj mocne argumenty, korzystając z różnych zasobów
  • Zbierz dowody od wszystkich zainteresowanych stron
  • Zatrzymaj ekspertów z różnych dziedzin związanych z projektowaniem i użytkowaniem produktu
  • Zarządzaj dokumentami i terminami
  • Negocjowanie ugody z projektantami i firmami ubezpieczeniowymi
  • Przygotuj wszystkie strony do występów na sali sądowej
  • Oblicz obecne i przyszłe straty ofiary wadliwego produktu
  • Reprezentuj ofiarę w sądzie, aby ofiara mogła skupić się na leczeniu
  • Upewnij się, że wszystkie terminy i terminy są przestrzegane

Adwokat może pomóc Ci ustalić, ile może być warta Twoja sprawa, przeanalizować wszelkie argumenty, z którymi możesz się spotkać, oraz opracować strategie ich zwalczania.

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem ds. odpowiedzialności za produkt w Naperville

W firmie Marker & Crannell nasz prawnik ds. odpowiedzialności za produkt w Illinois wie, czego szukać i co udowodnić, badając sprawę dotyczącą wady marketingowej. Jeśli odniosłeś obrażenia i uważasz, że do wypadku przyczyniło się niewłaściwe oznakowanie lub marketing, zadzwoń pod numer 630-995-9995. Po bezpłatnej konsultacji ocenimy Twoją sprawę i pomożemy Ci odzyskać to, co straciłeś.

MOŻLIWE KONSULTACJE OSOBISTE, ZOOM LUB TELEFONICZNE

Porozmawiaj z prawnikiem już dziś!

Skontaktuj się z [ME/US] już dziś

[NAZWA KANCELARII PRAWNEJ] zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych [OBSZAR PRAKTYKI] w [MIASTO/STAN]. [[I/MY] OFERUJEMY BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ] i [JA/MY] chętnie omówimy z Tobą Twoją sprawę w dogodnym dla Ciebie czasie. Skontaktuj się z [ME/US] już dziś, aby umówić się na spotkanie.

Kancelaria prawna ds. obrażeń w Naperville

ul.Suman 55
Suite 525
Naperville, IL 60563

Telefon: 630-995-9995
Faks: 630-755-4658