Prawnik ds. odpowiedzialności za produkty w stanie Illinois: Zrozumienie wad produkcyjnych

Wielu z nas na co dzień w Illinois korzysta z wielu różnych rodzajów produktów produkowanych masowo. Chociaż często nie przestajemy o tym myśleć, wszystkie te produkty w pewnym momencie przeszły kompleksowy proces projektowania i produkcji. Jednak proces produkcyjny nie zawsze przebiega zgodnie z planem, a produkt jest wadliwy, ale wciąż może trafić na rynek. Kiedy jest na rynku, może potencjalnie zranić kogoś w wyniku wady. 

W firmie Marker & Crannell nasz zespół służy pomocą, jeśli uważasz, że ty lub ktoś bliski został ranny z powodu wady produkcyjnej. Nasz adwokat ds. odpowiedzialności za produkt w Naperville jest tutaj, aby Ci pomóc i zbada Twoją sprawę, nakreśli strategię uzyskania należnego odszkodowania i zawalczy o Twoje prawa, abyś mógł skupić się na poprawie. Zadzwoń do nas pod numer 630-995-9995, aby umówić się na bezpłatną konsultację.

Co stanowi wadę fabryczną w stanie Illinois?

Wada fabryczna jest jednym z trzech rodzajów wad produktu i dotyczy każdej wady produktu spowodowanej błędem w procesie produkcyjnym. W przeciwieństwie do wad konstrukcyjnych, które odnoszą się do wadliwego projektu produktu, wady produkcyjne powstają, gdy następuje odchylenie od zamierzonego projektu. Na przykład możesz mieć partię produktów wyprodukowaną prawidłowo i zgodnie z projektem, a następnie inną partię z wadą, ponieważ projekt nie był przestrzegany. 

Istnieją dwie najczęstsze przyczyny wad fabrycznych:

 1. Surowce, gdy surowce użyte do wykonania czegoś są złej jakości, produkt końcowy również będzie złej jakości; I
 2. Ludzki błąd lub zaniedbanie, gdy osoba składa produkt niedbale lub jest niewykwalifikowana lub niedoświadczona, produkt końcowy może być wadliwy.

Producenci, importerzy, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni produktów konsumenckich mają prawny obowiązek zgłaszać wady produkcyjne do amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC), gdy:

 • Wadliwy produkt, który może stwarzać znaczne ryzyko szkody dla konsumentów;
 • Produkt stwarzający nieuzasadnione ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci;
 • Produkt, który nie jest zgodny z obowiązującą zasadą bezpieczeństwa produktów konsumenckich lub z jakąkolwiek inną zasadą, regulacją, normą lub zakazem na mocy CPSA lub jakiejkolwiek innej ustawy egzekwowanej przez CPSC;
 • Zdarzenie, w którym dziecko (niezależnie od wieku) zakrztusiło się kulką, piłeczką, lateksowym balonikiem lub inną małą częścią zawartą w zabawce lub grze, w wyniku czego dziecko umiera, doznaje poważnych obrażeń, przestaje oddychać przez dłuższy czas lub jest leczony przez lekarza; I
 • Niektóre rodzaje pozwów. (Dotyczy to wyłącznie producentów i importerów i podlega okresom wyszczególnionym w sekcji 37 CPSA.)

CPSC wymaga, aby producent zgłosił wadę w ciągu 24 godzin od chwili, gdy się o niej dowiedział. Producentom grożą sankcje karne, a także procesy cywilne. 

Typowe przykłady wad produkcyjnych w stanie Illinois

Istnieje wiele możliwości, które mogą skutkować wadą produkcyjną. Niektóre typowe przykłady obejmują:

 • Części przymocowane nieprawidłowo
 • Nieprawidłowo zainstalowane obwody elektryczne
 • Plastik lub materiał wyprodukowany niewłaściwie
 • Zastosowano niewłaściwe śruby i elementy złączne

Czy mogę pozwać producenta za wadliwy produkt?

Możesz pozwać producenta za wadliwy produkt, który spowodował obrażenia. Istnieją dwie teorie, na podstawie których można pozwać: zaniedbanie i odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W przypadku zaniedbania musisz udowodnić, że producent był ci winien staranność, obowiązek został naruszony, naruszenie spowodowało obrażenia, a ty poniosłeś odszkodowanie pieniężne z powodu obrażeń. W ramach odpowiedzialności bezpośredniej nie musisz udowadniać winy, tak jak jest to konieczne w przypadku teorii zaniedbania. 

Jak udowodnić wadę fabryczną w stanie Illinois?

Krótko mówiąc, aby udowodnić wadę fabryczną i uzyskać odszkodowanie za obrażenia, powód musi być w stanie wykazać, że wada fabryczna była rzeczywistą i bezpośrednią przyczyną obrażeń. Wiąże się to najpierw z udowodnieniem, że wystąpiła wada fabryczna. Produkt mógł zostać wycofany, a jeśli tak, może to służyć jako dowód wady fabrycznej (o ile posiadany produkt należy do określonej wycofanej partii). 

W przypadku większości produktów konsumenckich można wyszukiwać wady produkcyjne za pomocą Formularz wyszukiwania CPSC. Jeśli produkt jest związany z żywnością lub medycyną, możesz go wyszukać za pomocą Formularz wyszukiwania Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).. Często możesz otrzymać zwrot pieniędzy lub wymianę.

Jeśli składasz pozew w celu odzyskania odszkodowania za obrażenia, musisz udowodnić, że produkt ma wadę fabryczną i że poniosłeś szkodę. 

Aby udowodnić wadę fabryczną, możesz skorzystać z informacji uzyskanych z CPSC lub FDA. Jeśli nie było jeszcze wycofania, będziesz musiał samodzielnie udowodnić wadę fabryczną. Przykładami potencjalnie pomocnych dowodów mogą być zdjęcia lub filmy przedstawiające produkt lub raporty policyjne szczegółowo opisujące, jak doszło do wypadku. Twoja sprawa może również wymagać opinii biegłego od kogoś, kto ma wiedzę na temat technicznych aspektów wytwarzania produktu.

Następnie, aby wykazać, że wada była przyczyną twoich obrażeń, musisz udowodnić, że jest bardziej prawdopodobne, że wadliwy produkt jest winny. Ponownie, w niektórych przypadkach może to być stosunkowo łatwe do udowodnienia. Jednak w innych może nie być tak jasne i będziesz potrzebować: 

 • Dokumentacja medyczna
 • Fotografie
 • Wideo
 • Eksperckie świadectwo
 • Zeznanie laika 
 • Relacje naocznych świadków
 • I więcej

Jakie są środki obrony przed roszczeniami z tytułu wad produkcyjnych?

Jeśli chodzi o obronę roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkty z tytułu wad fabrycznych, producenci mają zazwyczaj dwie możliwości: (1) obrona przed modyfikacją; lub (2) przejęcie ochrony przed ryzykiem. 

Ochrona przed istotnymi modyfikacjami

Obrona przed modyfikacjami mówi, że producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane w jego produkcie po tym, jak opuścił on jego kontrolę. Na przykład, jeśli powód zdemontował silnik i złożył go nieprawidłowo, producent silnika prawdopodobnie nie będzie ponosić odpowiedzialności za wypadki, które miały miejsce po modyfikacji. 

Założenie ochrony przed ryzykiem

Założenie ochrony przed ryzykiem mówi, że producent nie ponosi odpowiedzialności, gdy użytkownik produktu wiedział o wadzie produktu i mimo to go używał. Na przykład, jeśli właściciel samochodu założył oponę na swój samochód po tym, jak zobaczył w niej duże rozdarcie, prawdopodobnie nie będzie mógł argumentować, że powinien otrzymać odszkodowanie za wypadek. 

Dlaczego warto zatrudnić adwokata ds. wad produkcyjnych w Naperville?

Adwokat ds. wad fabrycznych będzie mógł przeanalizować Twoją sprawę i wydać opinię, czy przysługuje Ci roszczenie odszkodowawcze. Jeśli masz roszczenie, Twój adwokat może wskazać, jak najlepiej go zrealizować. Doświadczony prawnik będzie miał zasoby i sieć kontaktów, aby dość szybko rozpocząć Twoją sprawę. Może to obejmować, z jakimi ekspertami należy się skontaktować w pierwszej kolejności i jak postępować zgodnie z nowymi tropami lub informacjami.

Przypadki wad produkcyjnych mogą być wysoce techniczne i obejmować skomplikowaną obronę prawną, dlatego wynajęcie odpowiedniego adwokata ma kluczowe znaczenie.

Skontaktuj się z prawnikiem ds. wad produktu w Illinois już dziś

W firmie Marker & Crannell nasz zespół ds. odpowiedzialności za produkt i obrażeń ciała w Naperville walczył w imieniu klientów w sprawach dotyczących wad produkcyjnych. Wiemy, czego szukać i jak udowodnić, że zaniedbanie lub błąd producenta spowodował Twoje obrażenia. Skontaktuj się z nami już dziś pod numerem 630-995-9995 lub wypełnij nasz formularz kontaktowy, aby umówić się na bezpłatną konsultację.

MOŻLIWE KONSULTACJE OSOBISTE, ZOOM LUB TELEFONICZNE

Porozmawiaj z prawnikiem już dziś!

Skontaktuj się z [ME/US] już dziś

[NAZWA KANCELARII PRAWNEJ] zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych [OBSZAR PRAKTYKI] w [MIASTO/STAN]. [[I/MY] OFERUJEMY BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ] i [JA/MY] chętnie omówimy z Tobą Twoją sprawę w dogodnym dla Ciebie czasie. Skontaktuj się z [ME/US] już dziś, aby umówić się na spotkanie.

Kancelaria prawna ds. obrażeń w Naperville

ul.Suman 55
Suite 525
Naperville, IL 60563

Telefon: 630-995-9995
Faks: 630-755-4658