Często zadawane pytania dotyczące wypadków samochodowych i ciężarówek

Spis treści

Q: JAK DŁUGO MUSZĘ ZŁOŻYĆ POZW ZA WYPADEK SAMOCHODOWY?

Q: MÓJ SAMOCHÓD JEST USZKODZONY. KTO PŁACI ZA NAPRAWY?

Q: MAM RACHUNKI MEDYCZNE. KTO PŁACI ZA MOJE LECZENIE?

Q: MOJE URAZY UNIEMOŻLIWIŁY MI PRACĘ. CZY MOGĘ ODZYSKAĆ ​​ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ PŁACY?

Q: BYŁEM PASAŻEREM W WYPADKU SAMOCHODOWYM I ODNIESIŁEM OBRAŻENIA. KTO PŁACI ZA MOJE LECZENIE, UTRATĘ PRACY ORAZ BÓL I CIERPIENIE?

Q: UBEZPIECZENIE DRUGIEGO KIEROWCY ZAPROPONOWAŁO SIĘ ROZWIĄZAĆ MOJĄ SPRAWĘ ZE MNĄ. CZY ICH OFERTA JEST UCZCIWA?

Q: DZWONI DO MNIE UBEZPIECZENIE DRUGIEGO KIEROWCY. CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ IM NAGRANE OŚWIADCZENIE?

Q: MOJA FIRMA UBEZPIECZENIOWA DZWONI DO MNIE. CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ IM NAGRANE OŚWIADCZENIE.

Q: BYŁEM OFIARĄ UDERZENIA I UCIECZKI. KTO PŁACI ZA USZKODZENIE MOJEJ MAJĄTKU, RACHUNKI MEDYCZNE, UTRATĘ PŁACY ORAZ BÓL I CIERPIENIE?

Q: DRUGI KIEROWCA NIE MIAŁ UBEZPIECZENIA ANI LIMITÓW UMOWY NIŻSZYCH NIŻ MOJE RACHUNKI MEDYCZNE, USZKODZENIA MAJĄTKU ITP. CO MOGĘ ZROBIĆ?

Q: ILE WARTA JEST MOJA SPRAWA?

JAK DŁUGO MUSZĘ ZŁOŻYĆ POZW ZA WYPADEK SAMOCHODOWY?

A:

W większości przypadków w stanie Illinois przedawnienie wypadku samochodowego wynosi 2 lata od daty wypadku. Jeżeli poszkodowany w chwili zderzenia nie miał ukończonych 18 lat, pozew można wytoczyć w ciągu 2 lat od ukończenia przez małoletniego 18. roku życia. W każdym przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z naszym biurem, abyśmy mogli rozpocząć dochodzenie jak najbliżej daty wypadku. Zbyt długie oczekiwanie przed skontaktowaniem się z prawnikiem może zaszkodzić Twojej sprawie, a nawet całkowicie uniemożliwić powrót do zdrowia. Skontaktuj się z naszym biurem w celu omówienia Twojej sprawy jak najszybciej po wypadku.

Q:

MÓJ SAMOCHÓD JEST USZKODZONY. KTO PŁACI ZA NAPRAWY?

A:

Jeśli inny kierowca ponosi winę za wypadek, jego firma ubezpieczeniowa powinna zapłacić za naprawę Twojego pojazdu. Jeśli ponosiłeś winę i miałeś pełne ubezpieczenie w chwili wypadku, Twoja firma ubezpieczeniowa powinna pokryć koszty naprawy. Jeśli byłeś winny i nie miałeś ubezpieczenia lub miałeś polisę tylko od odpowiedzialności cywilnej, jesteś odpowiedzialny za opłacenie napraw. Chociaż zazwyczaj jest jasne, kto spowodował wypadek na podstawie okoliczności (np. ktoś przejechał na czerwonym świetle lub uderzył w tył), nadal powinieneś porozmawiać z prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie fakty i przepisy zostały właściwie rozważone.

Q:

MAM RACHUNKI MEDYCZNE. KTO PŁACI ZA MOJE LECZENIE?

A:

Rachunki medyczne wynikające z obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym można opłacić na różne sposoby. Towarzystwa ubezpieczeniowe załatwiają sprawy jednorazowo i dopiero po uzyskaniu i zapoznaniu się z odpowiednią dokumentacją medyczną. W międzyczasie twoje rachunki medyczne mogą zacząć się piętrzyć i możesz zacząć otrzymywać telefony od agencji windykacyjnych. Nasi prawnicy zazwyczaj zalecają następujące czynności w odniesieniu do rachunków medycznych przed ugodą/wyrokiem:

-Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne, Medicaid lub Medicare, powinieneś rozliczać całe leczenie w ramach swojej polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Twoja firma ubezpieczeniowa ma prawo do zwrotu tych płatności z jakiejkolwiek ugody lub orzeczenia wydanego w twoim imieniu, ale firmy ubezpieczeniowe często płacą za leczenie według obniżonej stawki. Przynajmniej, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem ubezpieczenia grupowego, wiesz, że twoje rachunki są załatwione i nie będziesz musiał zajmować się inkasentami rachunków.

-Medical Płatność świadczenia ubezpieczenia samochodu

Zadzwoń do swojej firmy ubezpieczeniowej, aby sprawdzić, czy masz polisę dotyczącą płatności medycznych. Wiele polis obejmuje ubezpieczenie medyczne w wysokości 5,000 USD, 10,000 XNUMX USD lub więcej w przypadku obrażeń związanych z wypadkiem. Twoja firma ubezpieczeniowa ma prawo do zwrotu tych płatności z jakiejkolwiek ugody lub orzeczenia wydanego w twoim imieniu, ale przynajmniej możesz otrzymać dużą kwotę swoich rachunków opłaconych z góry. Ta opcja jest szczególnie dobra, jeśli nie masz innego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, aby opłacić rachunki.

-Zastawy opieki zdrowotnej

Jeśli dwie pierwsze opcje są niedostępne lub wyczerpane, wielu usługodawców zgodzi się na umieszczenie zastawu na twoim pliku obrażeń ciała, jeśli będziesz reprezentowany przez adwokata. Jeśli lekarz wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu na twoich aktach, będziesz mógł otrzymać leczenie od tego usługodawcy bez konieczności płacenia za opłaty w momencie ich poniesienia. Zamiast tego, zastaw dostawcy uprawnia go do wypłaty jakiejkolwiek kwoty ugody lub orzeczenia uzyskanej w twoim imieniu. W przypadku, gdy nie wyzdrowiejesz po odniesionych obrażeniach, będziesz odpowiedzialny za zapłacenie salda należnego lekarzowi.

Q:

MOJE URAZY UNIEMOŻLIWIŁY MI PRACĘ. CZY MOGĘ ODZYSKAĆ ​​ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ PŁACY?

A:

Utracone zarobki powinny zostać uwzględnione w każdym roszczeniu ubezpieczeniowym, w przypadku którego obrażenia odniesione w wypadku samochodowym uniemożliwiają pracę. Zawsze otrzymuj zaświadczenie od lekarza o nieobecności w pracy. Jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek dni, które przegapiłeś, które nie zostały pominięte na polecenie lekarza, zostały zwrócone.

Q:

BYŁEM PASAŻEREM W WYPADKU SAMOCHODOWYM I ODNIESIŁEM OBRAŻENIA. KTO PŁACI ZA MOJE LECZENIE, UTRATĘ PRACY ORAZ BÓL I CIERPIENIE?

A:

Ubezpieczenie kierowcy winnego jest odpowiedzialne za opłacenie rachunków medycznych, utraconych zarobków oraz bólu i cierpienia, nawet jeśli kierowca samochodu, w którym byłeś pasażerem, spowodował wypadek. Jeśli winę ponosi inny kierowca, oprócz ubezpieczenia innego kierowcy, kierowca pojazdu, w którym byłeś pasażerem, może mieć polisę na pokrycie kosztów leczenia i/lub polisę dla nieubezpieczonego/niedostatecznie ubezpieczonego kierowcy, która może dotyczyć Ciebie. W takim przypadku odzyskanie może nastąpić w ramach jednej lub obu tych polis, w stosownych przypadkach.

Q:

UBEZPIECZENIE DRUGIEGO KIEROWCY ZAPROPONOWAŁO SIĘ ROZWIĄZAĆ MOJĄ SPRAWĘ ZE MNĄ. CZY ICH OFERTA JEST UCZCIWA?

A:

Firmy ubezpieczeniowe bardzo rzadko oferują uczciwą ugodę osobie niereprezentowanej na wczesnym etapie sprawy. Dostawcy są opłacani, aby oszczędzać pieniądze firmy ubezpieczeniowej i dbają o swój najlepszy interes… nie twój. Nasi prawnicy codziennie negocjują odszkodowania za szkody i mają doświadczenie niezbędne do oceny wartości Twojej sprawy. Nie akceptuj propozycji ugody bez uprzedniego omówienia sprawy z jednym z naszych doświadczonych prawników.

Q:

DZWONI DO MNIE UBEZPIECZENIE DRUGIEGO KIEROWCY. CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ IM NAGRANE OŚWIADCZENIE?

A:

Firma ubezpieczeniowa podejmie próbę zbadania wypadku w celu ustalenia, który kierowca ponosi winę, i będzie musiała poznać Twoją wersję faktów, zanim będzie można to ustalić. Powinieneś porozmawiać z prawnikiem przed złożeniem komukolwiek oświadczenia w swojej sprawie.

Q:

MOJA FIRMA UBEZPIECZENIOWA DZWONI DO MNIE. CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ IM NAGRANE OŚWIADCZENIE.

A:

Nawet jeśli inny kierowca spowodował wypadek, Twoja firma ubezpieczeniowa spróbuje zbadać wypadek, aby ustalić, który kierowca był winny, i będzie musiała poznać Twoją wersję faktów, zanim będzie można to ustalić. Powinieneś porozmawiać z prawnikiem przed złożeniem komukolwiek oświadczenia w swojej sprawie.

Q:

BYŁEM OFIARĄ UDERZENIA I UCIECZKI. KTO PŁACI ZA USZKODZENIE MOJEJ MAJĄTKU, RACHUNKI MEDYCZNE, UTRATĘ PŁACY ORAZ BÓL I CIERPIENIE?

A:

Jeśli winny kierowca ucieknie z miejsca wypadku i nie zostanie później odnaleziony, będziesz musiał zajrzeć do swojej własnej polisy ubezpieczeniowej, aby sprawdzić, czy masz ubezpieczenie nieubezpieczonego kierowcy. Jeśli tak, będziesz uprawniony do złożenia roszczenia w swojej firmie ubezpieczeniowej z tytułu rachunków medycznych, utraconych zarobków oraz bólu i cierpienia. Jeśli nie masz ubezpieczenia dla nieubezpieczonych kierowców, a kierowca sprawcy nie został znaleziony po wypadku, ale masz pełną polisę ubezpieczeniową, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie mienia w ramach swojej polisy. Jeśli masz polisę dotyczącą płatności medycznych, możesz opłacić leczenie z tych środków. Jeśli masz polisę obejmującą wyłącznie odpowiedzialność lub nie byłeś ubezpieczony w dniu wypadku, będziesz odpowiedzialny za pokrycie szkód majątkowych i rachunków medycznych.

Q:

DRUGI KIEROWCA NIE MIAŁ UBEZPIECZENIA ANI LIMITÓW UMOWY NIŻSZYCH NIŻ MOJE RACHUNKI MEDYCZNE, USZKODZENIA MAJĄTKU ITP. CO MOGĘ ZROBIĆ?

A:

-Ubezpieczenie dla kierowców nieubezpieczonych

Jeśli potrąci cię nieubezpieczony kierowca i doznasz obrażeń i/lub szkód materialnych, niekoniecznie masz pecha. Po pierwsze, powinieneś zadzwonić do swojej firmy ubezpieczeniowej i złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody majątkowe. Następnie sprawdź swoją polisę lub zapytaj przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, czy masz ubezpieczenie medyczne. Jeśli tak, powinieneś otworzyć roszczenie o płatności medyczne. Następnie zapytaj, czy masz nieubezpieczoną polisę dla kierowców. Jeśli tak, możesz być w stanie wyleczyć się z obrażeń i/lub szkód majątkowych dzięki własnej polisie. Na koniec możesz chcieć zbadać możliwość bezpośredniego pozwania winnego kierowcy. Pozywanie osoby nieubezpieczonej jest często ostatecznością i rzadko jest zalecane, ponieważ odzyskanie orzeczenia od osoby fizycznej może być bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Są szanse, że jeśli drugiego kierowcy nie było stać na ubezpieczenie, nie będzie go również stać na zapłacenie wyroku.

- Niedoubezpieczone ubezpieczenie dla kierowców

Jeśli doznasz szkód majątkowych i/lub obrażeń, które przekraczają limit polisy ubezpieczeniowej drugiego kierowcy, możesz być w stanie załatwić sprawę z firmą ubezpieczeniową drugiego kierowcy, a następnie złożyć wniosek przeciwko swojej firmie ubezpieczeniowej o różnicę, jeśli masz niedostatecznie ubezpieczone ubezpieczenie komunikacyjne . Twoja firma ubezpieczeniowa jest uprawniona do potrącenia różnicy między pełnymi limitami polisy polisy ubezpieczeniowej kierowcy sprawcy i będzie odpowiedzialna tylko za kwotę, o którą Twoje szkody przekraczają limity polisy kierowcy sprawcy. Na przykład, jeśli masz odszkodowanie w wysokości 100,000 50,000 USD, ale limit polisy ubezpieczeniowej drugiego kierowcy wynosi 50,000 XNUMX USD, Twoja polisa kierowcy z niedostatecznym ubezpieczeniem będzie odpowiadać tylko za dodatkowe XNUMX XNUMX USD. W stanie Illinois przed zaakceptowaniem ugody dotyczącej limitów polisy od ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego musisz uzyskać zgodę ubezpieczyciela, który posiada ubezpieczenie komunikacyjne. Ponadto musisz powiadomić swojego ubezpieczyciela o zamiarze dochodzenia roszczenia z tytułu niedostatecznego ubezpieczenia kierowcy.

Q:

ILE WARTA JEST MOJA SPRAWA?

A:

Tylko dokładna analiza wszystkich dowodów w Twojej sprawie, w tym dokumentacji medycznej, rachunków, zniszczeń mienia, zdjęć, raportu z wypadku drogowego itp. pozwoli naszym prawnikom oszacować wartość Twojej sprawy. Bierze się pod uwagę wiele czynników, w tym zakres twoich obrażeń, leczenie wymagane do wyleczenia lub złagodzenia tych obrażeń, to, czy twoje obrażenia są trwałe, czy masz wcześniej istniejące obrażenia, czy jakakolwiek odpowiedzialność za wypadek można przypisać tobie, a nawet w którym hrabstwie zostanie wniesiona sprawa (przysięgli w niektórych hrabstwach są bardziej konserwatywni niż w innych). Zadzwoń do nas już dziś wolny konsultację, abyśmy mogli przeanalizować Twoją sprawę. Nasi klienci z obrażeniami ciała są przyjmowani na zasadzie awaryjnej – nie płacisz honorariów adwokackich, chyba że zbierzemy pieniądze za twoje obrażenia.

MOŻLIWE KONSULTACJE OSOBISTE, ZOOM LUB TELEFONICZNE

Porozmawiaj z prawnikiem już dziś!

Skontaktuj się z [ME/US] już dziś

[NAZWA KANCELARII PRAWNEJ] zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych [OBSZAR PRAKTYKI] w [MIASTO/STAN]. [[I/MY] OFERUJEMY BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ] i [JA/MY] chętnie omówimy z Tobą Twoją sprawę w dogodnym dla Ciebie czasie. Skontaktuj się z [ME/US] już dziś, aby umówić się na spotkanie.

Kancelaria prawna ds. obrażeń w Naperville

ul.Suman 55
Suite 525
Naperville, IL 60563

Telefon: 630-995-9995
Faks: 630-755-4658