Przejdź do nawigacji
UZYSKAJ ODSZKODOWANIE
ZASŁUGUJESZ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ

Odpowiedzialność

Relacja adwokat-klient

Informacje oferowane na tej stronie internetowej lub podczas oceny sprawy nie tworzą relacji adwokat-klient. Nie ma między nami relacji adwokat-klient, dopóki nie podpiszesz pisemnej umowy honorarium.

W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie. Informacje na tej stronie internetowej mogą nie dotyczyć konkretnego przypadku. Nie myśl, że uzyskasz pełną lub dokładną odpowiedź na swoje pytania prawne, po prostu czytając stronę internetową adwokata. Zawsze powinieneś skonsultować się z prawnikiem w sprawie konkretnego pytania lub problemu prawnego.

Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników

Znajdujące się na tej stronie opisy i streszczenia dotyczące wcześniejszych spraw i ugód adwokata mają na celu jedynie przedstawienie informacji o działalności i doświadczeniu naszych prawników i nie powinny być rozumiane jako gwarancja lub zapewnienie przyszłego sukcesu w jakiejkolwiek sprawie. Przedstawione wyniki były zależne od różnych faktów i okoliczności charakterystycznych dla konkretnych opisanych spraw i nie odzwierciedlają całej historii poszczególnych zaangażowanych adwokatów. Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a wyniku danej sprawy lub sprawy nie można przewidzieć na podstawie wyników z przeszłości prawnika lub firmy prawniczej. Każda sprawa jest wyjątkowa i inna i powinna być oceniana indywidualnie, bez porównywania z innymi sprawami, które mogły mieć inne fakty i okoliczności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie z tej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika, a kancelaria Marker & Crrannell Attorneys at Law wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do działań podjętych lub niepodjętych w oparciu o jakąkolwiek zawartość tej witryny. Zawartość witryny zawiera informacje ogólne i może nie odzwierciedlać najnowszych zmian prawnych, wyroków lub ugód, a ani autorzy, ani Marker & Crannell Attorneys at Law nie składają żadnych roszczeń, obietnic ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności, aktualności lub adekwatności treści lub informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub z nimi powiązanych. Materiały na tej stronie mogą być zmieniane, ulepszane lub aktualizowane bez powiadomienia. Kancelaria Marker & Crannell Attorneys at Law nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub pominięcia w treści tej witryny ani za szkody wynikające z użytkowania lub działania tej witryny w żadnych okolicznościach.

Celem kancelarii Marker & Cranell Attorneys at Law nie jest reklamowanie usług prawnych, ale w niektórych jurysdykcjach może to być tak postrzegane. Wszelkie wcześniejsze wyniki opisane na tej stronie nie gwarantują podobnego wyniku. Wyniki zależą od różnych czynników charakterystycznych dla każdej reprezentacji.

Kancelaria Marker & Crannell Attorneys at Law nie stara się reprezentować nikogo na podstawie przeglądania tej witryny w jurysdykcji, w której ta witryna nie spełnia lokalnych wymagań. Niniejsza strona internetowa nie stanowi oferty świadczenia usług prawnych w żadnej jurysdykcji, w której prawnicy Marker & Crannell Attorneys at Law nie są uprawnieni do wykonywania zawodu. Jurysdykcje, w których nasi prawnicy są uprawnieni do wykonywania zawodu, są wskazane w sekcji „Profil adwokata” na tej stronie internetowej.

Brak nagabywania

Prosimy o niewykorzystywanie jakichkolwiek informacji na tej stronie internetowej, w tym między innymi adresów e-mail, które są tu zamieszczone, do przesyłania, rozpowszechniania lub ułatwiania dystrybucji niechcianych masowych wiadomości e-mail lub innych reklam do Marker & Crannell Attorneys at Law lub któregokolwiek z jej prawników lub innych pracowników, a każde takie wykorzystanie informacji na tej stronie internetowej stanowi naruszenie warunków korzystania z tej witryny.